Hiển thị kết quả duy nhất

648.000.000
688.000.000