Hiển thị kết quả duy nhất

674.000.000
799.000.000
913.000.000