Hiển thị kết quả duy nhất

1.029.000.000
1.235.000.000