Hiển thị kết quả duy nhất

1.167.000.000
1.441.000.000
1.349.000.000